НОВИ ПОДХОДИ В ИНСПЕКТИРАНЕТО: ПОЛИЦЕНТРИЧЕН ПОДХОД

Настоящият Еразъм+ проект KA 201 „Обмен на добри практики“ е насочен към стратегическо партньорство с общ бюджет от 177330 евро, в който участват 9 партньори, 3 от Турция и 6 от други страни. Проектът стартира официално през м. октомври 2019 г. с 3-дневна работна среща на партньорите в Анкара през м. януари 2020 г.

            Първоначално беше планирано проектът да продължи 24 месеца, но поради пандемичната ситуация беше продължен с 12 месеца и ще приключи през октомври 2022 г.

Поради закъсненията, причинени от пандемичната ситуация, първото обучително събитие, като част от дейностите по проекта, беше проведено през м. ноември 2021 г.

Партньори

  • Министерство на образованието, Турция –  Национален Инспекторат – координатор
  • Регионално управление на образованието – Орду, Турция
  • Средно училище по социални науки в Орду, Турция
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
  • Университет Sticting, Холандия
  • Университета в Дъблин, Ирландия
  • Лисабонски университет, Португаия
  • Политехнически институт във Визеу, Португалия)
  • Мрежа от училища „Фернанду Песоа“, Португалия

ПОЛИЦЕНТРИЧЕН МОДЕЛ НА ИНСПЕКТИРАНЕ

            Този модел, който инспирира настоящия проект, се основава на факта, че училищата се обединяват в групи, на различна база – географско разположение, социокултурни условия, вид на училищата, критерии за инспектиране или самооценка на училището, в която участват заинтересовани страни като родители, ученици и училищно ръководство. В различни страни са създадени групи, наречени училищни мрежи, като се прилагат различни методи и се управляват по различен начин в различните страни. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университета в Дъблин и Университета Sticting са институциите-пионери на този модел и те са реализирали различни национални и международни проекти, свързани с този модел. От друга страна, Португалия е важен партньор, в който този модел е бил реализиран. Всички училища в Португалия работят в мрежи, а не като отделни училища. Един от нашите партньори – мрежата от училища „Фернанду Песоа“ е какъв пример, и ще бъде посетен по време на събитието, което ще се проведе в Португалия.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

– Запознаване със системите за инспектиране в различните страни и реализиране на сравнение между тях.

– Запознаване с различните приложения на начините  на инспектиране в различни страни.

– Създаване на ресурси на турски  и английски език по темата на проекта чрез създаване на различни доклади за модела на полицентрично инспектиране.

– Създаване на полицентричен модел на инспектиране, специфичен за образователния контекст на Турция.

Работни срещи и обучителни събития по проекта

– Януари 2020 – работна среща, Анкара

– Ноември 2021 – обучително събитие, Лисабон, Португалия

– Февруари 2022 – работна среща, Визеу, Португалия (онлайн)

– Март 2022 – работна среща, Амстердам, Холандия

–  Април 2022 – обучително събитие, Дъблин, Ирландия

–  Юни 2022 – обучително събитие, София, България

– Октомври 2022 – заключителна работна среща, Орду, Турция

ДОКЛАДИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПОДГОТВЕНИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА

-Сравнение на системата за управление и инспектиране на образованието в Турция със модела на полицентрично инспектиране (Национален инспекторат на Турция)

– Подходът на полицентричното инспектиране (Университет Sticting, Дъблински университет, Софийски университет)

– Прилагане на полицентричния подход за инспектиране в различни страни mplementation of Polycentric Audit Approach in Different Countries (Университет Sticting, Дъблински университет, Софийски университет)

– Участници и индикатори на полицентричния подход за инспектиране Used (Университет Sticting, Дъблински университет, Софийски университет)

– Сравнение на модела за полицентрично инспектиране със системата за управление и инспектиране на образованието в Португалия (Лисабонски университет)