Projemizin bütçe, takvim, çıktılar, faaliyetler ve değerlendirme süreçlerini tartışmak üzere 31 Mart- 01 Nisan 2022 tarihleri arasında proje ortaklarından 22 kişinin katılımıyla bir proje yönetim toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Amsterdam Vrije Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan toplantıya; MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Ordu İMKB Sosyal Bilimler Lisesi, Sofya Üniversitesi, Lizbon Üniversitesi, Fernando Pessoa Okulları ve Dublin Şehir Üniversitesinden eğitim yöneticileri, müfettişler, öğretim üyeleri, okul müdürleri ve öğretmenler katılım sağlamışlardır.

Gerçekleştirilen ulusötesi proje toplantısının ilk gününde İrlanda’daki öğrenme faaliyeti ve proje kapsamında oluşturulacak raporlar görüşülerek karara bağlanmış, toplantının ikinci ve son gününde ise proje ortaklarından Vrije Üniversitesince yürütülen EISON projesi ile Ordu’da kurulan okul ağı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Yine bu süreçte, proje bütçesi ve uygulama takvimine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.