Projemizin ikinci eğitim faaliyeti olan “Çoklu Denetimin Temel Öğeleri ve Türkiye Örneği” başlıklı LTT toplantısı 04-08 Nisan 2022 tarihlerinde İrlanda’nın başkenti Dublin’de Dublin Şehir Üniversitesi ev sahipliğinde 9 ortak kuruluştan 30 kişilik bir katılımla gerçekleşti.

DCU ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyeti: DCU Eğitim Enstitüsü Dekanı Prof. Anne Looney’ın açılış konuşmaları ile başladı. Eğitim faaliyetinin birinci gününde İrlanda Eğitim ve Beceriler Departmanı Müfettişliğinden Başmüfettiş Dr. Karina Holton ve MEB Teftiş Kurulu Başkanlığından Eğitim Müfettişi Harun GÖNCÜ tarafından İrlanda ve Türkiye Eğitim Denetim Sistemleri ve Okul Denetimleri hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı. Ardından Profesör Joe O’Hara ve Profesör Martin Brown tarafından İrlanda’nın Çok Merkezli Değerlendirme Sistemleri ve Ağ Yönetimi uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapılarak birinci gün oturumu sonlandırılmıştır.

İkinci gün sabah oturumunda Profesör Joe O’Hara and Profesör Martin Brown “İrlanda’daki profesyonel öğrenme ağları için karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar” hakkında değerlendirmeler yaptı. Öğle oturumunda Dr. Fiona Collins tarafından “DCU Fark Yaratan Okullar Girişim Ağı” hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Çalışmanın sonraki oturumunda DCU Eğitim Enstitüsünden Dr. Shivaun O’Brien “İrlanda okulları kalite çerçevesi, değerlendirme standartları, okul ağları bağlamında verilen eğitim ve destek” konularındaki sunumunu gerçekleştirdi.

Eğitim Faaliyetinin üçüncü günü sabah oturumunda; Kuzey İrlanda Eğitim ve Öğretim Müfettişliğinden Müfettişler Dr. Patrick Shevlin ve John Murray ” Kuzey İrlanda’daki okul teftişi ve öz değerlendirme modeli” hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Öğlen oturumunda Dr. Patrick Shevlin ve Profesör Martin Brown tarafından DCU Politika ve Uygulama Okulu liderliğinde uygulanmakta olan Mesleki Öğrenme Ağı ve Kuzey İrlanda’daki okul toplulukları deneyimi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim faaliyetinin daha sonraki oturumunda okul ağları ve okul ağlarının denetimi konusunda İrlanda ve Kuzey İrlanda deneyimlerinin ulusal bağlamlara yansıtılması konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Eğitim Faaliyetinin dördüncü gününde: Dublin Scoil Fhursa Okuluna çalışma ziyareti gerçekleştirilerek, okul ağlarının işleyişi ve denetimleri hakkında yerinde incelemeler yapılarak okul yöneticileri ve öğretmenlerinden okulun yer aldığı okul ağlarının işleyişi ve denetimi hakkında bilgi alındı. Çalışmanın öğlenden sonraki faaliyetleri kültürel etkinliklerle tamamlanmıştır.

Eğitim faaliyetinin son gününde genel bir değerlendirme yapılmış, akabinde sertifika töreni yapılarak sabah oturumu tamamlandı. Öğleden sonra proje yönetimi kapsamında bundan sonra yapılacak çalışmalar ile proje sonucunda elde edilmesi beklenen çıktılar konusunda görüş alışverişinde bulunularak ikinci eğitim öğretim faaliyeti (LTT2) tamamlandı.