Dublin Şehir Üniversitesi (DCU; http://www.dcu.ie) 1981 yılında kurulmuştur ve sürekli olarak 50 yaş altı ilk 50’de yer alan dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında gösterilmektedir. DCU Glasnevin ve Drumcondra’da bulunan, dört modern kampüsü olan araştırma odaklı bir üniversitedir (Dublin şehir merkezinden 20-30 dakika). DCU yakın zamanda önemli bir genişleme sürecini tamamladı; DCU Eğitim Enstitüsü’nü (http://www.dcu.ie/institute_of_education/index.shtml) oluşturmak için bir araya gelen bir dizi eğitim kuruluşunu birleştirerek, Erken Çocukluktan İlk ve İkinci Düzeyden Üçüncü ve Dördüncü Düzeye. Eğitim Enstitüsü’nün gelişmesiyle DCU, yaklaşık 16.000 öğrenci ve 600 personel ile İrlanda adasındaki en önemli araştırma ve eğitim sağlayıcısı haline geldi.

BuErasmus + projesi, DCU’nun “Hayatları Dönüştürmek ve Toplumlar”, özellikle sosyal değişim ve içermenin itici gücü olarak eğitimin rolü vurguları ve DCU’nun misyonu olan eğitim, araştırma ve inovasyon yoluyla yaşamları ve toplumları dönüştürmek prensibine uygundur. Bu prensip bilgiyi keşfederek, analiz ederek, genişleterek ve yayarak, geliştirerek yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ve öğrenmeyi teşvik eder.

2010 ve 2018 arasında, DCU’nun araştırma harcaması 212 milyon Euro’yu aştı. BuDCU’da dört fakülte (Fen ve Sağlık, Mühendislik ve Bilgisayar, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler ve İşletme Okulu) dahildir. Araştırma projeleri in elde edilen gelir, hem Ulusal (Yüksek Öğrenim Kurumu, Science Foundation Ireland, Enterprise Ireland, Çevre Koruma Ajansı, Sağlık Araştırma Kurulu vb.) ve Uluslararası (AB, WellcomeTrust vb.) finansman kuruluşlarının yanı sanayi kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleşmektedir.

DCU’daki Eğitim Enstitüsü, Araştırma ve Yenilik Desteği (RIS) tarafından yürütülen projebu projenin ygulama ve yönetim aşamasında desteklenmektedir. Bu birimin, akademik ve araştırma personelimiz ve işbirlikçi ortaklarımızın araştırma ve yenilik faaliyetlerini destekleyen iki bileşeni vardır.

Bunlar, Finans ve İnsan Kaynakları ile birlikte hibelerin yönetiminde destek sağlayan ve araştırma faaliyetlerinin organizasyonu, yaygınlaştırılması, müzakeresi, değerlendirilmesi ve izlenmesi hakkında tavsiyeler sunan Araştırma Destek Birimi ve Yenilik Destek Birimidir (İnvent). Finans Ofisi, Üniversitenin ve tüm bölümlerinin ve iştiraklerinin bütçeleri, makbuz ve ödeme hesapları konusunda destek sağlar, bordro işlemlerini, öğrenci ücretlerini işleme alır, Üniversite gelir ve harcama eğilimleri hakkında tavsiyelerde bulunur, tedariki koordine eder, mali işleri yönetir ve denetler.

DCUIoE bünyesinde, Eğitimsel Ölçme ve Değerlendirme, Kalite ve Denetim Merkezi (EQI;https://www.dcu.ie/ceqie/index.shtml) yer almaktadır. EQI, son yirmi yılda rakipsiz bir araştırma, yayın ve okul desteği itibarı yaratmıştır. EQI, eğitim ve ilgili alanlarda değerlendirme ve teftişin etkisini inceleyen çok disiplinli bir araştırma grubudur ve belirlenmiş bir Üniversite Araştırma Merkezidir. EQI’nin iki bileşeni -Okul Değerlendirme ve Teftiş araştırma grubu ve Kültüre Duyarlı Değerlendirme ve Değerlendirme araştırma grubu, bu önerilerle özellikle ilgilidir. Bu gruplar, bireysel ve toplu olarak, belirli kültürel ve etnik çeşitlilik tarafından işaretlenen eğitim bağlamlarında ölçme ve denetleme sistemlerinin araştırılması ve değerlendirilmesine katılmaya kendini adamıştır. EQI şu anda eğitim sisteminin sürekliliği boyunca kültürü, değerlendirmeyi ve denetimi araştıran bir dizi ulusal düzeyde araştırma projesinde yer almaktadır.

Bu projeler:

• Erasmus + Project DEAPS – Okullarda Dağıtılmış Değerlendirme ve Planlama https://www.deaps.info/

• Erasmus +projesi ACRAS – Okullarda Kültüre Duyarlı Değerlendirmeye Destek http://bit.do/acras

• Erasmus +- E-Evalinto – Kültürlerarası rehberlik araçlarını teşvik etmek için değerlendirme ortamı veokuldaki uygulamalar https://evalinto.eu/

1)Prof. Joe O’Hara, EğitimProfesörüdür ve DCU Eğitim Enstitüsü’nde Politika ve Uygulama Okulu’nun bir üyesidir. EQI-Değerlendirme, Kalite ve Denetim Merkezi’nin Direktörü ve Urbana Champaign’deki Illinois Üniversitesi’nde Kültürel Olarak Duyarlı Değerlendirme ve Değerlendirme Merkezi’nin bir üyesidir. Joe O’Hara İrlanda Eğitim Çalışmaları Derneği’nin Eski Başkanıdır. 2012-2016 yılları arasında İrlanda Eğitim Konseyi üyesiydi. Yurtdışı Kişisel Hizmetler Derneği’nin (APSO) Yönetim Kurulu üyesiydi. 2002-2004 yılları arasında İrlanda’yı temsil etti ve 2008’den2013’e kadar Avrupa Eğitim Araştırmaları Derneği Konseyi’nde İrlanda’yı temsil etti. Joe O’Hara, 2010’dan2016’ya kadar DCU’da Eğitim Araştırmaları Okulu Başkanıydı. İrlanda Değerlendirmesi Direktörü ve Kurucu Üyesidir. Ağı ve İrlanda Yetenekli Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir. Değerlendirme ve değerlendirme üzerine bir dizi Avrupa projesinin bir parçası olmuştur ve eğitimde kalite için bir itici güç ve değerlendirme ve teftiş sistemlerinde bir sistem değiştirici olarak kültür ve kültürel çeşitliliğin rolüne özel bir ilgi duymaktadır.

2) Profesör GerryMcNamara, Eğitimsel Değerlendirme Profesörüdür ve Doktorasını yapmaktadır.

Daha öncleriEğitim Araştırmaları Okulu Başkanıydı.Gerry, eğitim ve öğretim programlarının değerlendirilmesindeve kalite güvence sistemleri uzmandır.

Çok çeşitli kuruluşlar için denetim faaliyetlerine liderlik etmiştir.

İrlanda ve yurtdışında, Eğitimde Ulusal Rehberlik Merkezi, İrlanda Eşitlik Kurumu, AB Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı dahil. Gerry, Eğitimsel Değerlendirme alanında ve özellikle okulların, öğretmenlerin ve eğitim alanındaki yeniliklerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi alanında uluslararası bir üne sahiptir. Gerry, şu anda, sekiz AB ülkesindeki araştırmacıları ve okul müfettişlerini bir araya getiren PINS ‘Okullar için Çok Merkezli Denetim Ağı’nın İrlanda bölümünün eş-Baş Araştırmacısıdır.

3) DrMartin Brown Martin Brown, Politika ve Uygulama Okulu’nda Yardımcı Doçent ve Değerlendirme, Kalite ve Denetim Merkezi (EQI) DCU Eğitim Enstitüsü’nün Eş-Direktörüdür. Eğitimsel ölçme ve değerlendirme konusunda uzmandır ve aşağıdaki alanlarda değerlendirmeleri planlamış ve yönetmiştir.

İrlanda, Kuzey İrlanda, Avrupa ve Orta Doğu; diğerlerinin yanı sıra, departmanı için çalışan Eğitim ve Beceriler, Ulusal Öğrenme Ağı ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti. İrlanda Eğitim Konseyi’nin dış danışmanıdır.

Coolahan SCOTENS, Kuzey ve Güney Öğretmen Eğitimi araştırmaları için ödül aldı. Martin, NUIMaynooth’tan Lisans ve Yüksek Lisans derecesine ve Dublin City Üniversitesi’nden Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahiptir.

Araştırma Alanları

Araştırma İlgi Alanları arasında Kültürel Duyarlı Değerlendirme ve Değerlendirme, Karşılaştırmalı

Eğitim, Okul Teftişi, Okul Öz Değerlendirme, Program Değerlendirme, Politika Etkileri

Eğitimi, Eğitimde Kaynaştırma.

Ayrıca Okul Öz Değerlendirme ve Öğretme, Öğrenme ve Değerlendirme için ePortfoliolar gibi öncelikli hükümet girişimlerine ilişkin Eğitimde PDST ve PDST Teknolojisi için çevrimiçi Öğretmen SMG programları tasarlayan ve geliştiren dijital ortamlar tasarlayıp yürütmüştür.