Lizbon’daki S.ta Maria dosOlivais mahallesinde bulunan FernandoPessoa Okul Grubu, Dört eğitim ve öğretim kurumundan oluşmaktadır: Fernando Okulu EB 2,3 Pessoa (Grup merkezi), EB1 c / JIInfante D. Henrique, EB1 c / JIRainbow ve EB1 c /JIAdrianoCorreia de Oliveira. Hizmet verilen nüfusun özellikleri ve belirlenen sorunlara göre Grup, 2009-2010 eğitim yılından bu yana BölgeselEğitim Öncelikli Müdahale Programı’na (TEIP)dahildir. Okul nüfusu, 225’i okul öncesi eğitimde (10 grup), 408’i 1. aşama (19 normal sınıf), 367’si 2. aşama (14 normal sınıf), 408’i 3. aşama olmak üzere 1408 öğrenciden oluşmaktadır.

Müzik Amatörleri Akademisi, 5. sınıftan 9. sınıfa kadar 29 öğrenci yer almaktadır. Birden fazla özel gereksinimi (UAM) olan öğrencilerin eğitimi için üç özel destek birimi bulunmaktadır. Grupta faaliyet gösteren bu birim: ikisi ev sahibi okulda ve biri EB1 c / JIInfante D. Henrique’de; olan 1. döngüden 3. döngüye kadar toplam 16 çocuğu / genci desteklemektedir. Gruplandırmanın karakterizasyonuna ilişkin verilerin analizinden (bkz. Ek 1) ve yaşlar / okullaşma düzeyi anketiyle ilgili şunlar söylenebilir: okul öncesi düzeyde, baskın yaş aralığı 42tür. 1. döngüde, yaşlar 5 / 12 yaş arasındadır ve baskın yaş aralığı 6 ila 9’dur(%88). 5 yaşında (%5.4) 22 öğrenci halen 1. aşamaya devam etmektedir; ve 10-12 yaş arası %7’dir. İkinci döngü ile ilgili olarak, yaşlar 9 ila 14 arasındadır ve baskın yaş aralığı 10 ila 11’dir (%79). Üçüncü döngüde ise, yaşlar 11 ile 16 arasındadır,baskın yaş aralığı 11 ve 14’tür (%85).

Grup öğrencilerinin ailelerinin sosyo-ekonomik karakterizasyonu ile ilgili olarak, ebeveynlerin / velilerin menşe ülkesinin çoğunlukta Portekiz (%93) olduğunu doğruladı. Ebeveynlerin / velilerin yalnızca %7’sifarklı ülkelerden olduğu için kültürel çeşitliliğin büyük bir ifadesi yoktur. Diğer milletlerden öğrencilerimiz çoğunlukla Portekizce konuşan Afrikalılar, Brezilya, Çin, Hindistan ve Doğu Avrupa.

Ebeveynlerin / velilerin eğitim nitelikleri, farklı ülkelerden geldikleri için çeşitli düzeylerdedir. Seviye 1’den (akademik nitelikler olmadan) seviye 10’a (doktora), tüm seviyelerden geçerek orta eğitim almış velilerimiz yaygın konumdadır. (orta öğretim – %24, (Ebeveyn = 321, Anne = 373)). Ayrıca, önceki okul yıllarına göreyüksek öğrenimli veya yüksek eğitimli veli sayısındaki artıştan da bahsetmekte fayda var.7, 8 ve 9 düzeyinde (lisans veya eşdeğeri) uzmanlaşma (Baba= 208, Anne = 318)lisans veya eşdeğeri).

Meslek gruplarıyla ilgili olarak, hem ebeveynleri hem de annelerin, teknisyen ve teknisyen gruplarına entegre edilen meslekler başta olmak üzere çok çeşitli meslekler vardır. Ebeveynlerin çoğunluğu istihdam durumundadır, önemli sayıda ebeveyn / anne (Baba = 244, Anne = 271) işsizdir veya destek kapsamındadır (sübvansiyonlar, sosyal yerleştirme geliri; aile ve diğerleri). Bu zorlukların bazılarını en aza indirebilmek için 558 öğrenci (okulun %39’u) nüfus / öğrenciler) ASE desteğinden yararlanır. Bunlardan 368 öğrenci A adımında entegre edilmiştir ve B adımında 183 öğrenci ve C adımında 7 öğrenci.

Ayrıca ailelerin büyük çoğunluğunun geleneksel bir modeli takip ettiğini, çoğu Öğrencinin ebeveynleri ve kardeşleri olan öğrenciler olduğunu söylebiliriz. Ayrıca tek ebeveynli ailelerde veya diğer akrabalarla birlikte yaşayan önemli sayıda öğrenci bulunmaktadır.

Öğretim ve öğretim dışı nüfusla ilgili olarak, 130 öğretmen ve 59 öğretim dışı personel, Okul Psikoloğu (Psikoloji ve Oryantasyon Servisi), Sosyal Eğitimci, Sosyal İş Teknisyeni ve Mediatrix (TEIP program sözleşmesi kapsamında sözleşmeli). Okulumuz güçlü bir geleneğe sahiptir ve kapsayıcı eğitim şiarıyla çalışmaktadır. Misyonumuz: – Toplumla sinerji içinde, yaşam boyu öğrenmeye ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye hazır yurttaşların bütüncül oluşumunu hedefleyen kaliteli eğitim ve öğretimden oluşan bir kamu hizmeti sağlamaktır. Yaşam Boyunca Eğitim Anlayışından Başlayarak Eğitime Bir Bakış Açısı küresel deneyim, başarmak için yola çıktığımız misyon, bilgiyi farklı bağlamlarda tanıtmak ve KİŞİ OLMAK’a üç temel boyutta değer vermektir:

§ Bilme boyutu- bilmeyi öğrenmek, yani anlama ve yapmayı öğrenmek, çevreye göre hareket edebilmek;

§ Sosyalleşme boyutu – birlikte yaşamayı öğrenmek, katılmak vetüm insan faaliyetlerinde diğerleriyle işbirliği yapmak § Varlık / Değişim Boyutu – olmayı öğrenmek, önceki ikisini birleştiren temel bir yol.

Okulumuzun veli derneği ile okulun güçlü bir işbirliği vardır. Bu projenin pilot uygulamasına katkıda bulunmak istiyoruz. Projeye görünür katma değer getiren topluluk paydaşlarımızla güçlü ilişkilerimiz sayesinde okulumuzun yönetim kadrosu ve öğretmenleri bu projenin sonuçlarını raporlayabilecek ve geri bildirim verebilecek niteliktedir. 2008-2010 yılları arasında bir Comenius Projesi (“Lesjardins de lÉurope”) yürüttük ve Fransa, Eslováquia, İtalya’yı ve 2010-2012 yılları arasında (“Birlikte oynayalım” ve İtalya, Fransa, İspanya, Türkiye, Polonya’yı ziyaret ettik. Macaristan, İrlanda ve Romanya. Ayrıca İspanya ile bir öğrenci değişim programı yürüttük. Okul müdürü Claudia Torres, Eğitim alanında doktora derecesine sahip bir sorun çözme kadınıdır ve her zaman personeli ve öğrencileri her türlü ulusal ve uluslararası etkinliğe katılmaya teşvik eder.