Çoklu Denetimin Temel Bileşenleri ve Portekiz Eğitim Denetim Yönetim Sistemi

 Portekiz’deki Eğitim ve Denetim Sistemi ile Etkin Okul Ağları konularına odaklanan 5 günlük LTT faaliyetimiz, pandemi dolayısıyla yüz yüze faaliyetlere verdiğimiz 1 yılı aşkın aradan sonra 22-26 Kasım tarihlerinde Lizbon’da gerçekleşti.

Yurtdışından gelen 22 katılımcıya ek olarak bir o kadar da yerel paydaş faaliyete katılım sağladı. LTT faaliyeti, sayısız paydaşla etkileşim ortamı sağladı.

Faaliyet çoğunlukla Lizbon Üniversite Eğitim fakültesinde gerçekleşti. Ortaklar ayrıca Fernando Pessoa Okul Öbeğini ve Portekiz’in ortaklarımızdan birine adını da veren en önemli edebi karakterlerinden Fernando Pessoa’nın evini de ziyaret ettiler. Okul ziyareti içerisinde okulun projelerinin sunumları ve Okul Aile Birliği gibi önemli paydaşların sunumlarından şiirlere, şarkılara ve okul bandosu tarafından yapılan harika bir perküsyon gösterisine kadar geniş bir çeşitlilikte etkinlikler yer aldı.

 Hafta boyunca ayrıca;

  • Portekiz Teftiş Kurulu Başkanlığı (IGEC) üyelerinin Portekiz’de gerçekleştirdikleri dış değerlendireme süreçlerini anlattıkları sunumlar,
  • Kompleks bir ulusal okul ağı olan TEIP Ağı üyelerinin sunumları,
  • Okul Ağları Birliği Eğitim Merkezleri Temsilcisinin sunumu,
  • Vise Polytechnic Üniversitesinin dış uzmanlar olarak Portekiz’deki okulların dış değerlendirme süreçlerinde edindikleri deneyimleri aktardığı bir sunum,
  • Stichting VU Üniversitesinin Etkin Okul Ağları ve Ağların Denetimi konulu sunumları,
  • Sofya Üniversitesinin Bulgaristan’da kurdukları okul ağı modeli ile ilgili sunumu,
  • Farklı okul öbeklerinin kendi eğitim ve öz değerlendirme sistemleri üzerine yaptığı sunumlar,
  • Çeşitli paydaşların diğer sunumları,
  • Proje kapsamında Ordu’da oluşturulması öngörülen okul ağı modeli üzerine grup tartışmaları,
  • Ve son olarak da projenin yeni faaliyet takviminin kararlaştırıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Bu LTT faaliyetinden sonra proje ortakları, Ocak ayında yapılacak çevrimiçi ulusötesi proje yönetim toplantısına kadar, bir Türk okul ağı modeli üzerinde çalışmayı kararlaştırdılar.