Ordu MeM

Milli Eğitim Bakanlığı’nın taşra birimlerinden biri olan Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü, Ordu’da eğitim faaliyetleri konusunda en yetkili kurumdur. Müdürlüğümüz temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din eğitimi, özel eğitim ve danışmanlık hizmetleri, yaşam boyu öğrenme, özel eğitim kurumları, bilgi işlem ve teknoloji, strateji geliştirme, hukuk sistemi, insan kaynakları yönetimi, lojistik, inşaat ve emlak, iş güvenliği, yüksek ve uluslararası eğitim, ölçme, değerlendirme ve test hizmetleri ve 19 İlçe şubesi gibi birimlerden oluşmaktadır. Ayrıca 28 anaokulu, 207 ilkokul, 200 ortaokul, 48 lise, 71 meslek lisesi, 6 öğretmenevi, 3 Bilim Sanatları Merkezi, 19 halk eğitim merkezi, 3 mesleki eğitim merkezi, 3 rehberlik ve araştırma merkezi, 24 çeşitli özel kurslar, 28 sürücü kursu, 19 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, 22 özel eğitim merkezi, 131.562 öğrenci, 9.405 öğretmen ve 2.829 personel yine müdürlüğümüzün yönetim ekosistemine dahildir. Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü’nün eğitim yöneticileri ve bölge müfettişleri bu projede kilit rol oynamaktadır. Kilit kişilerin uzmanlığı projeye olumlu katkı sağlayacaktır. Bu katkı, iyi uygulamaların değişimine ilişkin mevzuatta ve projenin pilot uygulamasında olacaktır. Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü pilot uygulamada önemli rol oynayacak. Müdürlük özellikle okullar ve Teftiş Kurulu ile uyumlu bir şekilde işbirliği yapacaktır. Pilot uygulamanın raporlama aşamasında aktif rol alacağız. Müdürlükten değerlendirme ve değerlendirme merkezi, proje koordinasyon birimi ve ayrıca bir eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip çok sayıda personel projeye yönlendirilecektir. Proje biriminde bu projenin yönetimine doğrudan ve aktif olarak katkıda bulunabilecek dokuz personel bulunmaktadır. Bu bölümdeki personel, Erasmus+ projelerinde deneyimlidir ve doğrudan müdürlüğümüze bağlı çalışır.