Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan kurumumuz, ulusal düzeyde eğitim sisteminin, eğitim kurumlarının ve bunların personelinin (tüm mesleki eğitim kurumları dahil) rehberlik, değerlendirme, izleme, denetleme ile ilgili çalışmalarını Milli Eğitim Bakanlığı adına yürüten bir kamu kuruluşudur. 150 yıllık köklü geçmişinde pozitif ve güçlü bir kültüre sahip olan, kamuoyu ve bakanlığın diğer birimleri nezdindeki prestijini de koruyan kurumumuz, Bakanlığımızım Ankara’daki ana hizmet binasının altıncı katında faaliyet göstermektedir. 1 yönetici, 6 daire başkanı, 500 müfettiş, merkezi eğitim bakanlığı merkezinde görev yapmaktadır. Kurumumuz merkez biriminde 50 personel (uzman, müdür, memur) görev yapmaktadır. Tüm müfettişlerimiz, ülkemizin her yerinde eğitim kurumlarımızda görev yapan öğretmenlere profesyonel rehberlik ve gelişim hizmet vermektedir. Sonuç olarak, kurumumuz tüm eğitim kurumlarını ve müdürlerini, öğretmenleri ve diğer personeli kapsayacak şekilde geniş bir kapsama sahiptir. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik rehberlik, mesleki yardım/geliştirme faaliyetleri, genel merkezimiz eğitim müfettişleri tarafından yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin kalitesini yükseltmek amacıyla rehberlik ve profesyonel yardım kılavuzları hazırlanmış ve faaliyetlerin kılavuzlarda belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmesine özen gösterilmiştir. Ancak edinilen geri bildirimler ve bu alanda yapılan araştırmalara göre, yeterli zaman ayrılmadan geleneksel yöntemlerle yapılan rehberlik faaliyetlerinden yeterli verim alınamayacağı anlaşılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle, mesleki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik rehberlik ve mesleki yardımda kullanılan yöntem ve araçların geliştirilmesi ve bu alandaki müfettişlerin niteliklerinin geliştirilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varılmış, bu nedenle bazı değişiklikler yapılmıştır. Çalışmalarımız daha etkin bir rehberlik ve profesyonel yardım modeli oluşturmaya yöneliktir.

Tüm eğitim personelinin ve özellikle mesleki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimleri devam eden bir süreçtir. Özellikle Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sürekliliğini sağlamak için onlara daha fazla rehberlik, iş başında eğitim ve kişisel gelişim sağlamayı amaçlıyoruz. Bu amaca ulaşmak için öğretmen ve müfettişlerin birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarını önemsiyor ve Türkiye genelinde bunu sağlayacak mekanizmalar oluşturmayı, rehberlik ve denetim eğitim kurumları (mesleki eğitim dahil) ve personeline yönelik standartlar oluşturmayı, kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Sağlanan hizmet ve proje çalışmaları, kurumumuz bünyesinde bulunan Kalite Standartları ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Grundvig öğrenme ortaklığı bölümünde yer alan “İyi Başlangıç: İyi hissetmek iyi çalışmak” adlı proje kurumumuz tarafından 2013-2015 yılları arasında başarı ile tamamlanmıştır. “Leonardo da Vinci inovasyon transferi projeleri kapsamında yer alan ‘Web tabanlı e-denetim ve e-performans’ adlı proje, geçtiğimiz yıl Türkiye’de başarıyla tamamlandı.

2010-2013 yılları arasında kurumumuz tarafından Proje kazanımları geliştirilerek, eğitim denetimine ilişkin verilerin Türkiye genelinde toplandığı, analiz edildiği ve paylaşıldığı REDBIS (Rehberlik ve Denetim Bilgi Sistemi) kurulmuştur.

 

Kurumumuzda görev yapan tüm müfettişler geniş bir yelpazeden seçilmiştir. En az lisans düzeyinde aday havuzuna dahil olup, rehberlik ve denetim konusunda belirli bir yeterliliğe ulaşarak 3 yıllık bir eğitim süresinden sonra atanırlar. Kurumumuzda müdür (Başkan, Daire Başkanı) olarak görev yapan personel de müfettişler arasından seçilir ve atanır. Bu nedenle projeye yararlanıcı ve koordinatör olarak katılan tüm personel rehberlik ve denetim konusunda deneyim sahibidir. Proje yönlendirme ve denetleme tecrübesine sahip kişilerin (faydalanıcı ve koordinatör olarak) projeye katılımı, projenin ihtiyaç ve beklentilere cevap verecek şekilde düzenlenmesini, verimli bir şekilde uygulanmasını ve sonuçların amacına uygun olarak paylaşılmasını sağlayacaktır.