Okul Ağları ve Performanslarının değerlendirilmesi amacıyla yürütülen Çoklu Denetim Modeli kavramını keşfetmeyi amaçlayan projemiz kapsamında Perşembe / Ordu’da aşağıda listelenen 10 okuldan oluşan örnek bir okul ağı oluşturulmuştur. Süreç ve faaliyetler Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilmiştir.

            – Ordu Sosyal Bilimler Lisesi (Proje ortağı)

            – Zehra Şelale Anadolu Lisesi.

            – Perşembe Anadolu İmam Hatip Lisesi

            – Sakin Şehir MTAL (Turizm Meslek)

            – Perşembe Şehit Ceyhun Arslantürk MTAL (Kız Meslek Lisesi)

            – 75. Yıl Anaokulu

            – Cumhuriyet İlkokulu

            – Gazi İlkokulu Okulu

            – Atatürk Ortaokulu

            – Beyli Ortaokulu

            Her okul ağ oluşturma çalışmaları için bir yönetici (çoğunlukla müdür yardımcısı) ve bir öğretmen seçmiştir. Öğretmenler ağ çalışmalarına gönüllü olarak katılmıştır ve daha önce eTwinning, Erasmus+ ve diğer yerel veya ulusal projelerde proje deneyimine sahip olanlara öncelik verilmiştir.

Okul Ağı kapsamında neler yaptık?

Başlangıç Toplantısı (Ocak, 2022)

            Personel seçimi ile başlayan ağ oluşturma çalışmaları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, Perşembe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ve ağ okullarından 10 öğretmen, 10 okul yöneticisi, idareci ve koordinatörler ile Türkiye Teftiş Kurulu’ndan müfettişlerin bir araya gelerek ağın hangi sorun veya konuya odaklanacağı konusunda hibrit bir toplantı ile resmi olarak başlamıştır.

            Toplantıda, katılımcıların çoğunluğu, mevcut eğitim sistemi içinde öğrencilerin akademik başarıya ulaşmak için çok fazla zorlandıkları konusunda hemfikirdi. Okulların çoklu zekayı destekleyecek sosyal etkinliklerden ve diğer ders dışı etkinliklerden yoksun olduklarına dikkat çekilmiştir. Gönüllüler, farklı etkinliklerle 4 ay boyunca ağ düzeyinde başta sosyal etkinlikler olmak üzere birkaç konuda işbirliği yapma kararı almıştır.

            Ağın temel amacının “Okul ağının sağladığı sosyal etkinliklerin niceliğini ve niteliğini artırmak” olduğuna karar verilmiş ve diğer alt konuları ve amaçlar ise şu şekilde oluşmuştur:

            -Öğrenciler ve veliler arasında Mesleki eğitiminin çekiciliğinin artırılması,

            -Atölyeler, kütüphaneler, salonlar ve materyaller gibi imkanların farklı amaçlarla bir arada kullanılması,

            – Yabancı dil öğrenimi,

            – Okuma ve edebiyat,

            – Sanat.

            Genç Yazarlar Paneli (Şubat, 2022)

            Perşembe Gazi Ortaokulu, fantastik türde öykü kitapları olan bir grup genç yazara ev sahipliği yapmaktadır. Başarı hikayelerini tanıtmak ve daha fazla öğrenciyi yazmaya teşvik etmek amacıyla ağ içerisinde bu yazarlarla bir panel düzenlendi ve ağın okullarından toplam yaklaşık 150 öğrenci ve öğretmen başarı hikayelerini duydu ve sorular sormaya sorma ve kendi yazma deneyimlerini paylaşma fırsatı buldular.

            Maske Atölyesi (Mart, 2022)

            Ağın amaçlarından ikisi, genç öğrenciler arasında Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitimini teşvik etmek ve ağ içindeki atölyeleri ve diğer tesisleri paylaşmak olduğundan, içinde Çocuk Gelişimi dalı bulunan Şehit Ceyhun Arslantürk Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, ağa bağlı anaokulları ve ilkokullardan öğrencileri maske atölyesinde ağırladı. Atölye, bu okullardaki çocukların bir Meslek okulunun nasıl olduğunu görmelerini sağlarken, aynı zamanda mesleki eğitim öğrencilerine çocuklarla etkileşim kurma şansı verdi.

            Öğretmenler İçin Ebru Atölyesi (Mart, 2022)

            Ağ içinde mesleki gelişimi ve öğretmen etkileşimini teşvik etmek için ağ okullarından 22 öğretmen ebrusunu sanatını öğrenmek ve denemek için bir araya geldi. Ordu Sosyal Bilimler Lisesi, okulun resim öğretmeninin ebrunun temellerini öğrettiği ve katılımcılara kendi sanat eserlerini yaratma şansı verdiği etkinliğe ev sahipliği yaptı.

            Kukla ve Dolgu Oyuncak Atölyesi (Nisan 2022)

            Maske atölyesi ile aynı amaçlara sahip olan Kukla atölyesi de Mesleki Eğitim öğrencilerini, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerini eğlenceli bir etkinlik için bir araya getirdi. Öğrenciler, Çocuk Gelişimi bölümlerinin VET öğrencilerinin yardımıyla çim adamlar ve diğer oyuncakları yaptılar. İki gün ve dört oturumdan oluşan çalıştayda 3 farklı okuldan 50 öğrenci Meslek Lisesi tarafından ağırlandı.

Liseler Arası Karaoke Konseri (Nisan 2022)

            Hem sosyal etkinliklerin nitelik ve niceliğini artırmak hem de öğrencilerin yabancı dil öğrenimini desteklemek amaçlarına paralel olarak, üç farklı liseden 12 öğrencinin şarkı söyledi, 150 öğrencinin ise seyirci olarak katıldığı bir karaoke konseri düzenlendi.

            Etkinlikte seslendirilen tüm şarkılar İngilizceydi ve performanslar seyirciler tarafından beğenildi. Zehra Şelale Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, katılan okullar önümüzdeki yıllarda da böyle bir etkinliğin yapılması konusunda mutabık kaldı.

            Kahvaltı Atölyesi (Mayıs, 2022)

            Sakin Şehir MTAL okulunda, ağın liselerinden 20 öğrenciyi ağırladı. Çalıştay, okulun Yeme İçme Hizmetleri Bölüm Şefinin kahvaltının önemi ve dengeli bir kahvaltının neleri içermesi gerektiği konusunda yaptığı bir sunumla başladı.

            Sunumun ardından katılımcılar, kendilerine sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltı hazırlamak için atölyeye adım attılar. Atölyedeki aletleri ve aletleri kullanma şansı buldular.

            Kapanış Toplantısı (Haziran, 2022)

            Etkinlikleri sonuçlandırmak, ağ çalışmalarının özetini yapmak ve değerlendirme sürecini planlamak için Sakin’de 20 öğretmen ve yönetici bir araya geldi. Şehir Meslek Yüksekokulu. Toplantıda ağ üyeleri, faaliyetler sırasında elde ettikleri olumlu ve olumsuz etkileri tartıştılar.

            Toplantıda katılımcılar, ağın Çok Merkezli Denetim Modeli ile nasıl değerlendirileceğini de tartıştı. Öğretmen, öğrenci, idareci ve velilere yönelik anketler tanıtılmış, değerlendirme sırasındaki ve sonrasındaki süreç netleştirilmiştir.