Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında rehberlik ve denetim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini geliştirmek üzere yurtdışı denetim uygulamalarının tanınması amacıyla hazırlanan 2019-1-TR01-KA201-077307 numaralı “New Approaches in Inspection: A Polycentric Model (Denetimde Yeni Yaklaşımlar: Çok Merkezli Denetim Modeli)” başlıklı projenin 1. Eğitim öğretim faaliyetinin 19-24 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanmıştı. Ancak 19-24 Nisan 2020 tarihleri arasında Portekiz-Lizbon’da yapılacak birinci eğitim öğretim faaliyetinin COVID-19 virüsü kapsamında alınan tedbirlere istinaden ileri bir tarihe ertelenmesi uygun görülmüştür. Proje faaliyetinin ertelenmesine rağmen, “Türk Eğitim Sisteminde Denetimin Yapılandırılması” raporunun hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir.