AB ERASMUS+ KA201 STRATEJİK ORTAKLIK – İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ

 

 

DENETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR: ÇOKLU DENETİM MODELİ

NEW APPROACHES IN INSPECTION: A POLYCENTRIC MODEL

PROJE GENEL BİLGİ ŞABLONU

 

PROJE ADI A NEW APPROACH IN INSPECTION : A POLYCENTRIC MODEL
PROJE TÜRÜ KA201
PROJE ALT TÜRÜ STRATEJİK ORTAKLIKLAR – İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ
PROJE BAŞLANGIÇ 15.10.2019
PROJE BİTİŞ 14.10.2021
PROJE DİLİ İNGİLİZCE
PROJE TOPLAM BÜTÇESİ 177.330
PROJE ORTAK SAYISI 9
PROJE ORTAK ÜLKELERİ TÜRKİYE, KUZEY IRLANDA, HOLLANDA, PORTEKİZ, BULGARİSTAN
PROJE ORTAKLARI MEB TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

ORDU İL MEM

ORDU İMKB SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

DUBLİN UNİVERSİTESİ

LİZBON ÜNİVERSİTESİ

SOFYA ÜNİVERSİTESİ

STICHTİNG VU, HOLLANDA (ÜNİVERSİTE)

VİSEU POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FERNANDO PESSOA OKULLARI PORTEKİZ

TPM SAYISI* 4
LTT SAYISI* 3

 

*TPM: transnational project management meetings – ulusötesi proje yönetim toplantısı

*LTT: Learning teaching training activity – öğrenme öğretme etkinlikleri

 

Türkiye genelinde kabul edilen 10 KA 201 projesi arasında, 2023 MEB Eğitim Vizyonu kapsamında yönetim ve denetim mekanızması güçlendirilmesi amacıyla Avrupa’da kabul görmüş çoklu merkezli denetim sistemini, sistemimize entegre etmek hedefiyle yürüteceğimiz projemizin; MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinatörlüğünde ortakları Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Ordu  Sosyal Bilimler Lisesi, Dublin Universitesi, Lizbon Üniversitesi, Sofya Üniversitesi, Hollanda Stichting Vu Üniversitesi, Portekiz Viseu Politeknik Üniversitesi ve Portekiz Fernando Pessoa Okulları’dır. 2