İkinci gün sabah oturumunda Prof. Dr. Rossitsa Simeonova tarafından “Sofya okul ağının akran değerlendirmesi” hakkında değerlendirmeler yapılarak söz konusu yenilikçi uygulamaya ilişkin katılımcılara genel bir bakış açısı sunmuştur. Öğle oturumda Lizbon Üniversitesinden Prof. Dr. Estela Costa ve Teftiş Kurulu Başkanlığından Eğitim Müfettişi Harun GÖNCÜ tarafından proje kapsamında hazırlanmakta olan ülke raporları sunulmuştur. Çalışmanın sonraki oturumunda Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde Proje Koordinatörü Celal KILIÇ ve Ordu Perşembe Türkiye 75. Anaokulu Müdürü Fatma ÇITLAK tarafından “Ordu’da kurulan okul ağında yürütülen faaliyetler ve gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

Eğitim Faaliyetinin üçüncü günü sabah oturumunda; Sofya Eğitim Bölge Müdürlüğüne saha ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette Sofya Eğitim Bölge Müdürü Dr. Vanya Kasstreva tarafında Bulgaristan’daki Eğitim Bölge Müdürlüklerinin işlevlerine ve Sofya okul ağının çok merkezli denetimine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Çalışmanın öğleden sonraki oturumunda Ulusal Eğitim Müfettişliği Başkanı Başmüfettiş Dr. Neli Andreeva tarafından Ulusal Eğitim Müfettişliğinin işlevlerine ve teftiş uygulamalarına dair sunum yapıldı.

Eğitim Faaliyetinin dördüncü gününde: Sofya 51. Ortaokuluna çalışma ziyareti gerçekleştirilerek, okul ağlarının işleyişi ve denetimleri hakkında yerinde incelemeler yapıldı. Okul Müdürü Dr. Assen Alexandrov tarafından okul yönetimindeki iyi uygulama örnekleri okul ağlarının işleyişi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim faaliyetinin son gününde genel bir değerlendirmesi yapıldı, akabinde sertifika töreni yapılarak sabah oturumu tamamlandı. Öğleden sonra proje yönetimi kapsamında bundan sonra yapılacak çalışmalar ile proje sonucunda elde edilmesi beklenen çıktılar konusunda görüş alışverişinde bulunularak üçüncü eğitim öğretim faaliyeti (LTT3) tamamlanmıştır.

İkinci gün sabah oturumunda Prof. Dr. Rossitsa Simeonova tarafından “Sofya okul ağının akran değerlendirmesi” hakkında değerlendirmeler yapılarak söz konusu yenilikçi uygulamaya ilişkin katılımcılara genel bir bakış açısı sunmuştur. Öğle oturumda Lizbon Üniversitesinden Prof. Dr. Estela Costa ve Teftiş Kurulu Başkanlığından Eğitim Müfettişi Harun GÖNCÜ tarafından proje kapsamında hazırlanmakta olan ülke raporları sunulmuştur. Çalışmanın sonraki oturumunda Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde Proje Koordinatörü Celal KILIÇ ve Ordu Perşembe Türkiye 75. Anaokulu Müdürü Fatma ÇITLAK tarafından “Ordu’da kurulan okul ağında yürütülen faaliyetler ve gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

Eğitim Faaliyetinin üçüncü günü sabah oturumunda; Sofya Eğitim Bölge Müdürlüğüne saha ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette Sofya Eğitim Bölge Müdürü Dr. Vanya Kasstreva tarafında Bulgaristan’daki Eğitim Bölge Müdürlüklerinin işlevlerine ve Sofya okul ağının çok merkezli denetimine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Çalışmanın öğleden sonraki oturumunda Ulusal Eğitim Müfettişliği Başkanı Başmüfettiş Dr. Neli Andreeva tarafından Ulusal Eğitim Müfettişliğinin işlevlerine ve teftiş uygulamalarına dair sunum yapıldı.

Eğitim Faaliyetinin dördüncü gününde: Sofya 51. Ortaokuluna çalışma ziyareti gerçekleştirilerek, okul ağlarının işleyişi ve denetimleri hakkında yerinde incelemeler yapıldı. Okul Müdürü Dr. Assen Alexandrov tarafından okul yönetimindeki iyi uygulama örnekleri okul ağlarının işleyişi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim faaliyetinin son gününde genel bir değerlendirmesi yapıldı, akabinde sertifika töreni yapılarak sabah oturumu tamamlandı. Öğleden sonra proje yönetimi kapsamında bundan sonra yapılacak çalışmalar ile proje sonucunda elde edilmesi beklenen çıktılar konusunda görüş alışverişinde bulunularak üçüncü eğitim öğretim faaliyeti (LTT3) tamamlanmıştır.

30 Mayıs- 3 Haziran 2022 tarihleri arasında Sofya Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyeti: Sofya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rossitsa Simeonova’nın açılış konuşmaları ile başladı. Eğitim faaliyetinin birinci gününde Prof. Dr. Rossitsa Simeonova ve Prof. Dr. Yonka Parvanova tarafından Bulgaristan eğitim sistemi ve proje kapsamındaki faaliyetlere ve yenilikçi uygulamalar hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı. Programın öğleden sonraki oturumunda Sofya okul ağının öz değerlendirmesi kapsamında yenilikçi uygulamaların yerinde gözlemlenmesi amacıyla Sofya 145. Okuluna saha ziyareti gerçekleştirildi.

İkinci gün sabah oturumunda Prof. Dr. Rossitsa Simeonova tarafından “Sofya okul ağının akran değerlendirmesi” hakkında değerlendirmeler yapılarak söz konusu yenilikçi uygulamaya ilişkin katılımcılara genel bir bakış açısı sunmuştur. Öğle oturumda Lizbon Üniversitesinden Prof. Dr. Estela Costa ve Teftiş Kurulu Başkanlığından Eğitim Müfettişi Harun GÖNCÜ tarafından proje kapsamında hazırlanmakta olan ülke raporları sunulmuştur. Çalışmanın sonraki oturumunda Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde Proje Koordinatörü Celal KILIÇ ve Ordu Perşembe Türkiye 75. Anaokulu Müdürü Fatma ÇITLAK tarafından “Ordu’da kurulan okul ağında yürütülen faaliyetler ve gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

Eğitim Faaliyetinin üçüncü günü sabah oturumunda; Sofya Eğitim Bölge Müdürlüğüne saha ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette Sofya Eğitim Bölge Müdürü Dr. Vanya Kasstreva tarafında Bulgaristan’daki Eğitim Bölge Müdürlüklerinin işlevlerine ve Sofya okul ağının çok merkezli denetimine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Çalışmanın öğleden sonraki oturumunda Ulusal Eğitim Müfettişliği Başkanı Başmüfettiş Dr. Neli Andreeva tarafından Ulusal Eğitim Müfettişliğinin işlevlerine ve teftiş uygulamalarına dair sunum yapıldı.

Eğitim Faaliyetinin dördüncü gününde: Sofya 51. Ortaokuluna çalışma ziyareti gerçekleştirilerek, okul ağlarının işleyişi ve denetimleri hakkında yerinde incelemeler yapıldı. Okul Müdürü Dr. Assen Alexandrov tarafından okul yönetimindeki iyi uygulama örnekleri okul ağlarının işleyişi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim faaliyetinin son gününde genel bir değerlendirmesi yapıldı, akabinde sertifika töreni yapılarak sabah oturumu tamamlandı. Öğleden sonra proje yönetimi kapsamında bundan sonra yapılacak çalışmalar ile proje sonucunda elde edilmesi beklenen çıktılar konusunda görüş alışverişinde bulunularak üçüncü eğitim öğretim faaliyeti (LTT3) tamamlanmıştır.