This image has an empty alt attribute; its file name is VU-logo-1.png

Vrije Universiteit’in beşeri bilimler, sosyal bilimler, tıp bilimleri, hukuk ve ekonomi alanlarında 4500’ü aşkın çalışanı bulunmaktadır. Üniversite, araştırma, öğretim ve (uluslararası) danışmanlık konularında uzmanlaşmış ve üniversitenin dört stratejik teması dahilinde çalışan dokuz farklı fakülteye sahiptir. Bu temalar bağlantılı dünya, toplum için yönetişim, insan sağlığı ve yaşam bilimleri ve sürdürülebilirlik için bilim.
Vrije Universiteit’ten Profesör Melanie Ehren, eğitim yönetişimi, teftiş ve okul geliştirme alanlarında araştırma ve kapasite geliştirme konusunda kapsamlı bir uzmanlığa sahiptir.
Çalışmalarını geliştirmek ve değerlendirmek için Avrupa çapında Eğitim Müfettişlikleri ile birlikte çalışarak öğrenme çıktılarını iyileştirmeyi amaçlar. AB tarafından finanse edilen çok merkezli denetimler projesinde, eğitim kalitesini değerlendirmek için modeller ve çalışma yöntemleri geliştirmiş ve bu ağları değerlendirmiştir.
Bu projeye sahada bir dizi iyi uygulama getirmekte ve bu uygulamaların neden ve hangi koşullar altında etkili olduğunu ve yeni bağlamlara uyarlanabileceği yönünde rehberlik sağlayacaktır.