New Approaches in Inspection: A Polycentric Model  (Denetimde Yeni Yaklaşımlar: Çok Merkezli Denetim Modeli) Proje Başlangıç Toplantısı 15-17 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır. Projenin açılış toplantısında aşağıda belirtilen konular ele alınmıştır.

 

15 Ocak 2020

Proje ortakların tanışması, Görev ve sorumlulukların gözden geçirilmesi (tüm ortakların katkılarıyla), Proje çıktı ve sonuçlarının gözden geçirilmesi (tüm ortakların katkılarıyla), Bütçe yönetimine yönelik düzenlemelerin ele alınması.

 

16 Ocak 2020

LTT faaliyetinin gözden geçirilmesi, Proje uygulama sürecindeki olası riskler ve çözüm önerileri, Proje değerlendirme ve izleme çalışmalarının detayları, Ankara’nın tarihi mekânlarının ziyareti (Anıtkabir, Ankara Kalesi)

 

17 Ocak 2020

Ara karne törenine katılım / Ankara Çankaya Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu, Proje sonuçlarının yaygınlaştırma ve görünürlüğüne dair düzenlemelerin detayları, Proje başlangıç toplantısı katılım belgelerinin düzenlenmesi, Bir sonraki LTT faaliyetine ait düzenlemeler, sertifikalarının verilmesi