Sofya Üniversitesi “St. Kliment Ohridski” ilk Bulgar yüksek öğretim kurumudur ve 1888 yılında kurulmuştur.16 fakülte ve 21 merkezde yapılandırılmıştır ve kapsamında 2000’den fazla 108 lisans, 350 yüksek lisans ve 100 doktora programında 25.000 öğrenci ve öğretim görevlileri bulunmaktadır.  Üniversite, tüm bilimsel araştırma alanlarında en iyi Bulgar bilim adamlarına sahiptir ve ulusal ve Avrupa programları, ulusal ajanslar, STK’lar ve işletmeler tarafından finanse edilen projelerle ilgilenirler. Sofya Üniversitesi’nin misyonu bilimsel, eğitimsel alanlarda gelişimi sürdürürken Bulgaristan’ın kültürel potansiyelinden kaynaklanan yeni sosyal için modeller oluşturmaya; geliştirme ve eğitim ve araştırma faaliyetleri ile toplumsal değişime katkıda bulunmaktır.

Üniversite, Avrupa’dan 80’den fazla üniversite ile üniversiteler arası anlaşmalar yürütür ve diğer ülkeler ve uluslararası projelerde yüzlerce ortak katılım gerçekleştirmektedir. Sofya Üniversitesi, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğine katılımcı sayısı ve Avrupa alanı fikrinin üniversite eğitimi alanında uygulanması açısından ülkede lider konumdadır. Sofya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Erasmus+ Stratejik Ortaklık projesinde yer almıştır ve bu projenin adı “Okullar ağının çok merkezli denetimi” projesiydi ve şu anda Erasmus+ tarafından finanse edilen “21. yüzyılda okulları denetleme: dijital araçlar ve iyileştirme planları” adlı projede yer almaktadır.

Her iki projede de Sofya Üniversitesi, okul teftişi ve okul geliştirme alanında uzmanlık sağlamakta ve okul öz ve akran değerlendirmesi ve vaka çalışması araştırmalarındaki zengin deneyimlerini sunmaktadır.

Dr. RossitsaSimeonova, Sofya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Doçent olarak görev yapmaktadır. Akademide öğretim görevlisi (lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde) ve eğitim uygulamalarında eğitmen ve danışman olarak 20 yıllık deneyime sahiptir. Araştırma ilgi alanları ve yayınları aşağıdakilerle ilgilidir: Eğitim yönetimi ve değerlendirmesi – özellikle okul öz değerlendirmesi, teftiş, akran değerlendirmesi ve kalite yönetimi. Okul denetimi ve kalite yönetimi ile ilgili olarak Bulgaristan Eğitim Bakanlığı danışmanı ve uzman grup üyesi olmuştur. Güneydoğu Avrupa Akademik kurulu Üyesidir.

Kadın Liderlik Girişimi ve Üniversitelerarası Enstitü yönetim kurulu üyesi Doç. Yonka Parvanova, 2007 yılından bu yana Eğitim Fakültesi’nde görev yapmaktadır. ilgi alanları okul yönetimi alanındadır ve özellikle okul mali yönetimi, okul öz değerlendirme ve okul yönetimi. Erasmus+ tarafından finanse edilen bir araştırmacıdır. Projeler konusunda Dr. Parvanova, nicel ve nitel araştırmalarda kapsamlı bir deneyime sahiptir.